Contact rønnau

Use the form on the right to contact personally. Either about questions as well as interest in buying art and landscape architecture. 

Skovbrynet
Aarhus
Denmark

4041 4841

Winter heart

LIDT OM VINTERENS HJERTE

PLANTNING
 Vinterens Hjerte startede i praksis i 2003 ved plantning af takstræer på hjertelinierne i Århus.
 Jørn Rønnau fik den gang fra Århus Kommunes "Grønne Pulje" midler til indkøb af ca. 1.000 takstræer. De blev givet til de århusianere, der boede på hjertelinierne, og som havde lyst til aktivt at deltage i skabelsen af "Vinterens Hjerte" ved at plante træerne på linien i deres haver, institutioner eller firmaer, og siden lægge billeder af deres bidrag ud på Winterhearts hjemmeside.
 
 WWW.WINTERHEART.DK
 Kommunen har stillet GIS-kort over Århus Kommune til rådighed. Disse kort kombineret med hjertelinierne gør "Vinterens Hjerte" tilgængelig for alle.
 Hjemmesiden er opbygget, så deltagerne selv kan lægge egne fotos og fortællinger om deres deltagelse ind på hjemmesiden til inspiration for andre kommende deltagere.

(Denne funktion fungerer desværre kun delvist men der arbejdes på sagen.)
 
Kreativt potentiale

Vinterens Hjerte har et utroligt kreativt potentiale, med hensyn til måder at synliggøre linierne. Man kan plante træer, lægge sten, stille sig op på række og meget andet - og så tage et billede og lægge det ind på siitet m. kommentarer.

W er karakteriseret ved at knytte lande, steder og mennesker sammen via aktiviteter på Hjertelinierne - på tværs af grænser, religion, politisk overbevisning, alder, køn, osv.

 TIDLIGERE SAMARBEJDSPARTNERE
 Ud over alle de århusianere, der har deltaget i plantningen, har bl.a. studerende fra Jydsk Pædagog-Seminarium, Skjoldhøjskolen, Langkær Gymnasium, samt elever på billedfag og drama fra Århus Katedralskole medvirket.
 Ligeledes har beboer- og ejerforeninger i Tilst og Skjoldhøjparken medvirket. Denne del af projektet var støttet af: Århus Kommunes Kulturudviklingspulje,Århus Kommunes Grønne Pulje,HUSET i Århus og Silkeborg Statsskovdistrik
 

DER ARBEJDES PT. PÅ AT GENTÆNKE PROJEKTET MED NYE SAMARBEJDSPARTNERE OG DEn NYESTE TEKNoloGI.